Specialistai

Profesionalai mylintys savo darbą

Mes – kvalifikuoti specialistai, jau daug metų dirbančios Vilniaus mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Sėkmingai padedame vaikams, paaugliams ir jų tėvams spręsti įvairias raidos, mokymosi ir ugdymo problemas.

Psichologai

 

Psichologė Svetlana Gumeniuk

Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, psichologijos specialybė; Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas, Istorijos fakultetas.

Daug metų sėkmingai dirba Vilniaus ugdymo įstaigose. Sukaupė turtingą darbo su įvairių amžiaus grupių vaikais patirtį.

Profesinių interesų sritis: vaikų neuropsichologinis įvertinimas ir korekcija, vaikų ir paauglių mokymosi sunkumų įvertinimas, emocinių ir elgesio problemų sprendimas, tėvų konsultavimas vaikų raidos ir ugdymo klausimais.

Tel.+370 670 00338

Psichologė Anastasija Sadauskienė

Išsilavinimas: Maskvos psichologijos ir socialinių mokslų institutas, Klinikinės psichologijos katedra.

2006 m. pradėjo dirbti pagal programą „Vaikų neuropsichologinė korekcija“. Pagrindinė darbo vieta – vaikų lopšelis-darželis „Daigelis“.

Profesinių interesų sritis: ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų neuropsichologinis įvertinimas ir korekcija.

Tel.+370  656  26971

Psichologė Jelena Sovetova

Išsilavinimas: Maskvos valstybinis M. Lomonosovo Universitetas,­ psichologijos fakultetas.

Darbo patirtis su įvairaus amžiaus vaikais ir tėvais Vilniaus mokyklose daugiau kaip dešimt metų. Pagrindinė darbo vieta – darželis-mokykla “Vaivorykštė“.

Profesinių interesų sritys: vaikų, paauglių ir jų tėvelių konsultavimas, mokymosi sunkumų įvertinimas, vaikų rengimas mokyklai, pagalba sprendžiant vaikų emocines ir elgesio problemas. hiperaktyvaus elgesio korekcija. Savo darbe taikau neuropsichologinės sensomotorinės korekcijos metodus, žaidimų ir smėlio terapijos metodų elementus.

Tel. +370 685  38985

Logopedai / Specialieji pedagogai

Logopedė Loreta Grikainienė

Išsilavinimas: Šiaulių pedagoginis institutas, logopedės ir specialiosios pedagogės kvalifikacija.

Profesinių interesų sritis: ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos, intelekto, autizmo spektro sutrikimų, kalbos raidos vertinimas ir kalbos bei komunikacijos ugdymas; skaitymo bei rašymo sutrikimų prevencija ir korekcija; informacinių kompiuterinių technologijų taikymas logopedo ir specialiojo pedagogo darbe; augmentinė ir alternatyvioji komunikacija (nekalbantiems vaikams).

Tel.+370  671 09809

Logopedė Aleksandra Novosiolova

Tel.+370 659 48379

Logopedė Tatjana Timukaitė

Išsilavinimas: Armaviro pedagoginis institutas, pradinio ugdymo pedagogikos ir metodikos fakultetas; Kijevo pedagoginis universitetas, defektologijos fakultetas, specializacija surdopedagogika; Šiaulių universitetas, specialiosios pedagogikos fakultetas, specializacija logopedija.

Profesinių interesų sritis: ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kalbos sutrikimų korekcija.

Tel. +370 677 70144

Muzikos terapijos taikimo specialistė

Muzikos terapijos specialistė Marina Balderman

Išsilavinimas: Vilniaus Pedagoginis Universitetas, specialybė ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

Būdama Vilniaus Šilo specialiosios mokyklos mokytoja vykdo ugdymo procesą taikant meninės veiklos principus. Yra Lietuvos Muzikos Terapijos Asociacijos narė. Užsiima muzikos terapijos sklaida Lietuvoje.

Profesinių interesų sritis: Nuo 1994m. pradėjo specializuotis mokyklinio amžiaus neįgaliųjų vaikų muzikiniame ugdyme taikant muzikos terapijos metodus.

Tel.+370  687 86520

Masažo specialistas

Masažuotojas Vitalij Matarevič

Išsilavinimas: Vilniaus Kolegija. Reabilitacijos profesinio bakalauro laipsnis. Specializacija: masažuotojas.

Profesinių interesų sritis: Darbas su vaikais turinčiais griaučių-raumenų, laikysenos sutrikimų. Masažo, pasyvios bei aktyvios mankštos įtaka vaiko kognytiviniams gebėjimams.

Tel.+370 670 25135