Konsultacijos tėvams

Individualios ir grupinės konsultacijos padės tėvams:

 • suvokti vaiko baimių, agresyvaus, arba, priešingai, itin drovaus elgesio priežastis;
 • įsisąmoninti būdingus auklėjimo stereotipus;
 • įsisavinti naujus bendravimo su vaiku būdus;
 • kitaip pažvelgti į probleminę situaciją.

Aukštos kvalifikacijos psichologai, logopedai, specialieji pedagogai, muzikos terapijos, dailės specialistai pasirengę kartu su Jumis apsvarstyti visas Jums nerimą keliančias problemas ir suteikti kvalifikuotą pagalbą. Mes siūlome Jums įvairias programas, galėsiančias pagelbėti Jums ir Jūsų vaikams. 

Mokykla tėvams ir auklėtojams

Pagrindinis programos tikslas – mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius. „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ tai:

 • programa tiems, kurie ieško būdų užmegzti glaudesnius ir šiltesnius santykius su vaikais ar auklėtiniais;
 • geresnių bendravimo įgūdžių mokymasis, efektyvesnių auklėjimo būdų ieškojimas, dalijimasis asmenine patirtimi;
 • artėjimas link tokių santykių, kurie sukuria pasitenkinimo, tarpusavio artumo jausmą;
 • dialogo su vaiku užmezgimas ir ryšių, grindžiamų tarpusavio pagarba, palaikymas.

Programa remiasi T. Gordono „Auklėjimas be pralaimėjimų“ bei A. Faber ir E. Mazlish „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų, ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų“ koncepcija. Gautos žinios padeda tėvams ugdyti vaikų psichologinį atsparumą.

Vienos dalies programos trukmė: 40 val. Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė  – 3,5 val. Grupės dydis: 12-15 dalyvių.

Pirma programos dalis „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų?“

Programos trukmė 40 val. (10 užsiėmimų).

Mokymosi metodai: trumpos teorinės žinios, aktyvaus mokymo būdai (psichologiniai pratimai, bendravimo situacijų imitavimas, jų aptarimai, diskusijos). Naujų įgūdžių taikymas, atliekant namų darbus.

Išsami informaciją ir registracija į užsiėmimus info@vaikuslenis.lt

Užsiėmimų kalba – lietuvių, rusų.

Užsiėmimus veda psichologė Irina Blažienė.

Irina Blažienė, psichologė, socialinių mokslų daktarė, dirba vaikų ir pedagoginės psichologijos srityje.  Mokymo programų, metodikų, metodinių/mokymo priemonių, skirtų mokytojų ir/ar švietimo pagalbos specialistams „Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ankstyvasis atpažinimas ir pagalbos būdai”, „Vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimas: kompleksinis darbo modelis“, „Mokytojo pagalba vaikui, turinčiam emocijų ir elgesio sutrikimų”, „Mokymo priemonių rengimas ir naudojimas vaikams, turintiems specifinių pažinimo sutrikimų”, „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo organizavimas bendrojo ugdymo mokykloje“, „Komandinio darbo principai ir strategijos teikiant pagalba mokiniui“, „Vaikų globos įstaigų auklėtinių psichologinio atsparumo ugdymo mokymo programa“, „Gyvenimo įgūdžių lavinimo programa“   ir kt. autorė/bendraautorė.

Programos „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ vedėja nuo 2008 m.

Psichologinis-pedagoginis  vaiko įvertinimas

Jeigu vaikas turi mokymosi sunkumų, jam sunku bendrauti, įvertinimas padės išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias vaiko puses ir numatyti, kokia pagalba jam reikalinga.

Vaikų įvertinimui naudojami Lietuvoje standartizuotos metodikos, neuropsichologinės diagnostikos  bei kiti metodai. Įvertinti  vaiko gebėjimus tikslinga:

 • įvertinant vaiko brandą ir pasirengimą priešmokykliniam ir mokykliniam ugdymui;
 • nustatant mokymosi sunkumų priežastis;
 • siekiant patikslinti intelektinių gebėjimų lygį (sutrikusio intelekto vaiko neįgalumo lygiui nustatyti).

Vaikų lavinimas

Programa skirta 5 -7 metų vaikams. Aktyvių metodų pagalba lavinami vaiko pažinimo procesai: suvokimas, atmintis, vaizduotė, loginis samprotavimas, dėmesys ir kt. Užsiėmimų metu keliamas vaiko pasitikėjimas savimi, ugdomi bendravimo įgūdžiai, formuojamas pozityvus santykis į mokymąsi.

Užsiėmimus veda psichologai, logopedai, specialieji pedagogai, muzikos terapijos specialistai.

Vaikų neuropsichologinė sensomotorinė korekcija pakaitinės ontogenezės būdu

Neuropsichologinė sensomotorinė korekcija taikoma dirbant su grupėmis vaikų, turinčių psichosomatinių sutrikimų, patiriančių mokymosi, bendravimo ir elgesio sunkumų.

Sensomotorinės korekcijos užsiėmimų tikslas – išspręsti vaiko psichologines ir socialines problemas, lavinti savikontrolės įgūdžius, kelti vaiko pasitikėjimą savimi. Per užsiėmimus praplečiamos adaptacinės vaiko galimybės, jis mokosi bendrauti. Užsiėmimus sudaro keli blokai: tempimo, kvėpavimo, judėjimo, akių judesių ir kt. Programa rengiama individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko raidos ypatumus. Šie ypatumai nustatomi atliekant vaiko neuropsichologinę diagnostiką.

Priklausomai nuo problemos, kurią norima išspręsti, sudaroma 6-9 mėnesių trukmės korekcinė programa. Užsiėmimai gali būti individualūs arba grupiniai (grupėje – 2–5  vaikai). Užsiėmimai rengiami 1–2 kartus per savaitę. Tėvai taip pat turi dalyvauti užsiėmimuose, kad galėtų kiekvieną dieną su vaikais įtvirtinti įgytus įgūdžius.

Užsiėmimus  veda psichologai.

Pasibaigus neuropsichologinės korekcijos kursui, siekiant nustatyti, kokių rezultatų pavyko pasiekti, siūloma atlikti kartotinę neuropsichologinę diagnostiką.

Vaikų kalbos ugdymas ir sutrikimų korekcija

 Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimai labai įvairūs. Jie gali pasireikšti netaisyklinga tartimi, gramatinių kalbos normų nepaisymu, žodyno skurdumu, nepakankamai išplėtota rišliąja kalba, taip pat kalbos tempo ir ritmo sutrikimais.

Vaikų neuropsichologinės korekcijos specialistai siūlo pradėti ugdyti kalbą nuo jos bazinio lygmens formavimo ir kalbėjimo bei kalbos sutrikimų profilaktikos. Tai apima stambiosios ir smulkiosios motorikos, suvokimo, atminties lavinimą ir daugelio nepalankių veiksnių, tokių kaip hipertonusas ir hipotonusas, sinkinezija ir t. t., eliminavimą. Organizuojant korekcinius lavinamuosius užsiėmimus taikomi sensomotorinės korekcijos metodai.

Kalbos lavinimo bei korekcijos užsiėmimus veda logopedai, specialieji pedagogai, psichologai.

Muzikos terapijos metodas

Muzikos terapijos elementai naudojami visapusiškos vaiko sveikatos, gyvenimo kokybės gerinimui. Muzika yra vienintelis stimulas, suaktyvinantis visas smegenų sritis vienu metu. Tai paslauga vaikui, kuris turi įvairių (fizinių, socialinių, emocinių, intelektualinių, dvasinių) korekcijos ir lavinimo poreikių.

Smėlio terapijos metodas

Smėlio terapijos elementai naudojami kaip priemonė, kurios pagalba projektuojama vaiko turima patirtis, emociniai išgyvenimai, tarpusavio santykiai. Užsiėmimai skirti kenčiantiems nuo streso, baimių, uždariems, autistiškiems, nepaklusniems, išgyvenantiems įvairias šeimynines problemas vaikams (įvaikinimas, tėvų skyrybos ar kitos traumos).

Vaikuslenis.lt

Susisiekite su mumis

Mus rasite Algirdo g.32-2, LT03218, Vilnius.

Registracija telefonu:
Anastasija Sadauskienė, tel. 8 656 26971 (lietuvių kalba)
Svetlana Gumeniuk, tel. 8 670 00338 (rusų kalba)